0.0  امتیاز  /  0  رای

دوز چهار سو

دوز چهار سو

کد:639

بازی گروهی دو نفره

گروه سنی شش سال تا نود و نه سال

اهداف بازی :

1- افزایش توانایی حل مسیاله 

2- افزایش قدرت تفکر استراتژیک 

3- افزایش هوشیاری 

4-بازی خوانی طرف مقابل 

روش بازی:

دوز ایستاده چهار سو از یک صفحه پایه دار حفره ای عمودی و 22 جفت مهره زرد و قرمز تشکیل شده هر بازیکنی بتونه مهره هاسو به ردیف افقی مورب یاعمودی بچینه برنده این بازیه دوز چهار سو

کد:639

بازی گروهی دو نفره

گروه سنی شش سال تا نود و نه سال

اهداف بازی :

1- افزایش توانایی حل مسیاله 

2- افزایش قدرت تفکر استراتژیک 

3- افزایش هوشیاری 

4-بازی خوانی طرف مقابل 

روش بازی:

دوز ایستاده چهار سو از یک صفحه پایه دار حفره ای عمودی و 22 جفت مهره زرد و قرمز تشکیل شده هر بازیکنی بتونه مهره هاسو به ردیف افقی مورب یاعمودی بچینه برنده این بازیه 
1 2 3 4 5