0.0  امتیاز  /  0  رای

پازلک

پازلک

کد:601

گروه سنی:شش سال به بالا

اهداف بازی

1-افزایش تفکر استراتژیک 

2-افزایش قدرت تطبیق

3-افزایش تفکر گشتالتی

روش بازی

این بازی ازنه قطعه و هر قطعه از از دو زایده و دو حفره تشکیل شده در این بازی بیشتر از 300000روش اشتباه چیدن وجود داره و تنها یک روش صحیح وجود داره و اینکه قطعات پازل باید طوری کنار هم قرار بگیره که ی مربع 3*3تشکیل بشه ودر اطراف اون مربع تشکیل شده فقط شش لبه بیرونی و شش لبه درونی وجود داشته باشه این پازل محصول مناسبی برای افرادی که معما دوست دارن و دنبال پازل های خاص و پیچیده اند .

 پازلک

کد:601

گروه سنی:شش سال به بالا

اهداف بازی

1-افزایش تفکر استراتژیک 

2-افزایش قدرت تطبیق

3-افزایش تفکر گشتالتی

روش بازی

این بازی ازنه قطعه و هر قطعه از از دو زایده و دو حفره تشکیل شده در این بازی بیشتر از 300000روش اشتباه چیدن وجود داره و تنها یک روش صحیح وجود داره و اینکه قطعات پازل باید طوری کنار هم قرار بگیره که ی مربع 3*3تشکیل بشه ودر اطراف اون مربع تشکیل شده فقط شش لبه بیرونی و شش لبه درونی وجود داشته باشه این پازل محصول مناسبی برای افرادی که معما دوست دارن و دنبال پازل های خاص و پیچیده اند .

 
1 2 3 4 5