0.0  امتیاز  /  0  رای

پازل حمل و نقل

پازل حمل و نقل

کد: 210

گروه سنی دوسال به بالا

اهداف بازی:

1-شناخت وسایل نقلیه

2-تقویت مهارت حرکتی 

3-هماهنگی چشم ودست 

4-حل مسیله

روش بازی:

کودک در این سن مهارت چیدن پازل ها رو کنار هم نداره و در این سن هر چیزی رو داخل دهانش فرو میبره اما این پازل ها در قطعات بزرگ طراحی و ساخته شده در ابتدا هر وسیله نقلیه رو به کودکتون معرفی کنید تاشناختی پیدا کنه روی هر پازل بزرگ ی الگو از ی وسیله نقلیه است که با دوتکه پازل هم شکلش پوشیده شده شما پازل ها رو ازهم جدا میکنید و از کودک بخواهید تاهرکدوم رو روی الگوی خودش قرار بده بعد از اینکه مهارت کودک بیشتر شدقطعات پازل رو بدون داشتن الگو در اختیار کودک قرار بدین تاکودک بدون داشتن قطعات بزرگ بتونه قطعات پازل رو کنار هم قرار بده برای افزایش مهارت کلامی حتما در حین چیدن پازل با کودک صحبت کنید .پازل حمل و نقل

کد: 210

گروه سنی دوسال به بالا

اهداف بازی:

1-شناخت وسایل نقلیه

2-تقویت مهارت حرکتی 

3-هماهنگی چشم ودست 

4-حل مسیله

روش بازی:

کودک در این سن مهارت چیدن پازل ها رو کنار هم نداره و در این سن هر چیزی رو داخل دهانش فرو میبره اما این پازل ها در قطعات بزرگ طراحی و ساخته شده در ابتدا هر وسیله نقلیه رو به کودکتون معرفی کنید تاشناختی پیدا کنه روی هر پازل بزرگ ی الگو از ی وسیله نقلیه است که با دوتکه پازل هم شکلش پوشیده شده شما پازل ها رو ازهم جدا میکنید و از کودک بخواهید تاهرکدوم رو روی الگوی خودش قرار بده بعد از اینکه مهارت کودک بیشتر شدقطعات پازل رو بدون داشتن الگو در اختیار کودک قرار بدین تاکودک بدون داشتن قطعات بزرگ بتونه قطعات پازل رو کنار هم قرار بده برای افزایش مهارت کلامی حتما در حین چیدن پازل با کودک صحبت کنید .
1 2 3 4 5