0.0  امتیاز  /  0  رای

میز ایت بال

میز بیلیارد ایت بال

هشت فوت 

نه فوت

قابل تبدیل به میز نهارخوری

فول پک لوازم جانبی

رنگ پارچه دلخواه

رنگ چوب:سفید،مشکی ،قهوه ایمیز بیلیارد ایت بال

هشت فوت 

نه فوت

قابل تبدیل به میز نهارخوری

فول پک لوازم جانبی

رنگ پارچه دلخواه

رنگ چوب:سفید،مشکی ،قهوه ای
1 2 3 4 5