0.0  امتیاز  /  0  رای

تر دست چهار نفره

تر دست چهار نفره

کد:3118

بازی گروهی

گروه سنی سه تا هشت سال 

اهداف بازی :

1- افزایش سرعت عمل 

2- افزایش هوش هیجانی 

3-آشنایی با مفهوم ترتیب 

4-افزایش دقت و تمرکز

روش بازی:

تر دست از اون دسته بازی هایی که شورو هیجان زیادی بین بازیکنان ایجاد میکنه مجموعه چهار نفره شامل چهار چکش لیوان دار 24 عدد لیوان رنگی در شش رنگ مختلف ی لیوان سفید و برچسب مخصوص لیوان هاست و بیست کارت چینش و راهنمای بازیه هدف از این بازی افزایش دقت و تمرکز و سرعت عمل بازیکناست و به این صورت انجام میشه که بازیکنا باید با دیدن کارت چینش لیوانای رنگیو به همون ترتیبی که در کارت وجود داره با چکش لیوان دار خود بردارن یکی دیگه از اهداف این بازی آشنایی با مغهوم ترتیبه.تر دست چهار نفره

کد:3118

بازی گروهی

گروه سنی سه تا هشت سال 

اهداف بازی :

1- افزایش سرعت عمل 

2- افزایش هوش هیجانی 

3-آشنایی با مفهوم ترتیب 

4-افزایش دقت و تمرکز

روش بازی:

تر دست از اون دسته بازی هایی که شورو هیجان زیادی بین بازیکنان ایجاد میکنه مجموعه چهار نفره شامل چهار چکش لیوان دار 24 عدد لیوان رنگی در شش رنگ مختلف ی لیوان سفید و برچسب مخصوص لیوان هاست و بیست کارت چینش و راهنمای بازیه هدف از این بازی افزایش دقت و تمرکز و سرعت عمل بازیکناست و به این صورت انجام میشه که بازیکنا باید با دیدن کارت چینش لیوانای رنگیو به همون ترتیبی که در کارت وجود داره با چکش لیوان دار خود بردارن یکی دیگه از اهداف این بازی آشنایی با مغهوم ترتیبه.
1 2 3 4 5