0.0  امتیاز  /  0  رای

تر دست دونفره

تردست 

کد:318

بازی گروهی 

گروه سنی سه تا هشت سال 

اهداف بازی :

1-افزایش دقت و تمرکز 

2- افزایش سرعت عمل 

3- افزایش هوش هیجانی

4- آشنایی با مغهوم ترتیب

 روش بازی:

تردست از آن دسته بازی هایی که شورو هیجان بسیاری بین بازیکنان ایجاد میکنه مجموعه ی دونفره شامل دو چکش لیوان دار 12 لیوان رنگی در 6 رنگ مختلف  ی لیوان سفید برچسب مخصوص لیوانا 20 کارت چینش و راهنمای بازیه هدف از این بازی افزایش دقت و تمرکز و سرعت عمل بازیکنانه و به اسن صورت انجام میشه که بازیکنا باید با دیدن کارت چینش لیوانای رنگی رو به همون ترتیبی که در کارت وجود داره با چکش لیوان دار خود بردارند با انجام این بازی بچه ها با مفهوم ترتیب هم آشنا میشن.تردست 

کد:318

بازی گروهی 

گروه سنی سه تا هشت سال 

اهداف بازی :

1-افزایش دقت و تمرکز 

2- افزایش سرعت عمل 

3- افزایش هوش هیجانی

4- آشنایی با مغهوم ترتیب

 روش بازی:

تردست از آن دسته بازی هایی که شورو هیجان بسیاری بین بازیکنان ایجاد میکنه مجموعه ی دونفره شامل دو چکش لیوان دار 12 لیوان رنگی در 6 رنگ مختلف  ی لیوان سفید برچسب مخصوص لیوانا 20 کارت چینش و راهنمای بازیه هدف از این بازی افزایش دقت و تمرکز و سرعت عمل بازیکنانه و به اسن صورت انجام میشه که بازیکنا باید با دیدن کارت چینش لیوانای رنگی رو به همون ترتیبی که در کارت وجود داره با چکش لیوان دار خود بردارند با انجام این بازی بچه ها با مفهوم ترتیب هم آشنا میشن.
1 2 3 4 5