0.0  امتیاز  /  0  رای

دبرنای مزرعه

دبرنای مزرعه

کد:418

بازی گروهی 

گروه سنی چهار تا هشت سال 

اهداف بازی:

1-دریافت واطلاعات 

2- افزایش دقت و تمرکز 

3-افزایش هوش هیجانی

روش بازی:

دبرنای آمووزشی حیوانات مزرعه ی بازی گروهی دو تا شش نفره  برای کودکان چهار سال به بالاست که در قالبی جداب و سرگرم کننده آنها را باحیوانات مزرعه آشنا میکنه این بازی شامل شش صفحه ای بازی سه تاس ویژه و تعدادی مهره است ابتدا به هرکدوم از بازیکنا ی صفحه ی بازی داده میشه ی نفر تاس ها رو میاندازه تاس ها مشخص میکنن که بازیکنا در صفحه به دنبال چه حیوان و در چه ستونی بگردند چنانچه بازیکن تصویر حیوان مورد نظر در ستون مشخص شده را در صفحه ی خود داشت روی تصویر اون یمهره میذاره و اگر نداشت نوبت بازیکن بعدی میشه بازی ادامه پیدا میکنه تا یکی از بازیکنا یکی از ردیف های صفحه رو پر کنه.دبرنای مزرعه

کد:418

بازی گروهی 

گروه سنی چهار تا هشت سال 

اهداف بازی:

1-دریافت واطلاعات 

2- افزایش دقت و تمرکز 

3-افزایش هوش هیجانی

روش بازی:

دبرنای آمووزشی حیوانات مزرعه ی بازی گروهی دو تا شش نفره  برای کودکان چهار سال به بالاست که در قالبی جداب و سرگرم کننده آنها را باحیوانات مزرعه آشنا میکنه این بازی شامل شش صفحه ای بازی سه تاس ویژه و تعدادی مهره است ابتدا به هرکدوم از بازیکنا ی صفحه ی بازی داده میشه ی نفر تاس ها رو میاندازه تاس ها مشخص میکنن که بازیکنا در صفحه به دنبال چه حیوان و در چه ستونی بگردند چنانچه بازیکن تصویر حیوان مورد نظر در ستون مشخص شده را در صفحه ی خود داشت روی تصویر اون یمهره میذاره و اگر نداشت نوبت بازیکن بعدی میشه بازی ادامه پیدا میکنه تا یکی از بازیکنا یکی از ردیف های صفحه رو پر کنه.
1 2 3 4 5