0.0  امتیاز  /  0  رای

دکتر اکتشاف

دکتر اکتشاف

کد:629

بازی دو نفره

گروه شش تا نه سال

اهداف بازی :

1- هماهنگی چشم و دست 

2-قدرت تطبیق 

3- حل مسیله 

4-سرعت عمل 

روش بازی :

این بازی شامل 6لوله آزمایش و 12 توپی در سه رنگ متفاوته 36 کارت الگو و راهنمای بازی داره روش بازی به این صورته که به هر بازیکن سه لوله آزمایش که توی هر کدوم دو تا توپ همرنگ داده میشه کارت های الگو پس از بر زدن رو به پایین در وسط قرار میگیره یکی از بازیکنا ی کارت بر میگردونه بازیکنی که زودتر بتونه با جابه جا کردن توپای رنگی اون ها رو به صورت الگوی کارت در بیاره اون کارت رو به صورت امتیاز بر میداره بازیکنا هنگام جابه جا کردن توپای رنگی داخل لوله آزمایش نباید توپ رو با دست لمس کنن یا اونها رو زمین بندازن این بازی با توجه به ابزارهایی که در اختیار بازیکنا قرار میده از بازی های جداب و بسیار هیجان انگیزه. دکتر اکتشاف

کد:629

بازی دو نفره

گروه شش تا نه سال

اهداف بازی :

1- هماهنگی چشم و دست 

2-قدرت تطبیق 

3- حل مسیله 

4-سرعت عمل 

روش بازی :

این بازی شامل 6لوله آزمایش و 12 توپی در سه رنگ متفاوته 36 کارت الگو و راهنمای بازی داره روش بازی به این صورته که به هر بازیکن سه لوله آزمایش که توی هر کدوم دو تا توپ همرنگ داده میشه کارت های الگو پس از بر زدن رو به پایین در وسط قرار میگیره یکی از بازیکنا ی کارت بر میگردونه بازیکنی که زودتر بتونه با جابه جا کردن توپای رنگی اون ها رو به صورت الگوی کارت در بیاره اون کارت رو به صورت امتیاز بر میداره بازیکنا هنگام جابه جا کردن توپای رنگی داخل لوله آزمایش نباید توپ رو با دست لمس کنن یا اونها رو زمین بندازن این بازی با توجه به ابزارهایی که در اختیار بازیکنا قرار میده از بازی های جداب و بسیار هیجان انگیزه. 
1 2 3 4 5