0.0  امتیاز  /  0  رای

سر آشپز

سرآشپز

بازی های گروهی 

گروه سنی:شش تا هشت سال 

اهداف بازی:

1-افزایش دقت 

2- افزایش سرعت عمل 

3-افزایش هوش هیجانی

روش بازی :

سر آشپز ی بازی هیجان انگیز نو آورانه بدون نوبته داستان از این قراره که سر آشپز بهترین رستوران شهر به دنبال یک دستیار فرز و چابکه که بتونه سفارشارو با سرعت آماده کنه محتویات این بازی شامل :25 کارت دو روی تصاویر نشان دهنده 3 یا چهار سفارش مختلف 24 کارت بازیکن در شش رنگ مختلف (شش دسته چهار تایی )و راهنمای بازی .هر بازیکن چهار کارت داره که پشت و روشون 16 خوراکی نشون داده شده هر بار یک کارت سفارش رو میشه هدف اینه که در کمال آرامش زودتر از بقیغ فارش رو آماده کنیم یعنی کارت هایمان رو طوری کنار هم یا روی هم بچینیم که فقط و فقط خوراکی های روی سفارش کارت معلوم باشن در این بازی کسی برنده است که سریعتر باشه.

 

 سرآشپز

بازی های گروهی 

گروه سنی:شش تا هشت سال 

اهداف بازی:

1-افزایش دقت 

2- افزایش سرعت عمل 

3-افزایش هوش هیجانی

روش بازی :

سر آشپز ی بازی هیجان انگیز نو آورانه بدون نوبته داستان از این قراره که سر آشپز بهترین رستوران شهر به دنبال یک دستیار فرز و چابکه که بتونه سفارشارو با سرعت آماده کنه محتویات این بازی شامل :25 کارت دو روی تصاویر نشان دهنده 3 یا چهار سفارش مختلف 24 کارت بازیکن در شش رنگ مختلف (شش دسته چهار تایی )و راهنمای بازی .هر بازیکن چهار کارت داره که پشت و روشون 16 خوراکی نشون داده شده هر بار یک کارت سفارش رو میشه هدف اینه که در کمال آرامش زودتر از بقیغ فارش رو آماده کنیم یعنی کارت هایمان رو طوری کنار هم یا روی هم بچینیم که فقط و فقط خوراکی های روی سفارش کارت معلوم باشن در این بازی کسی برنده است که سریعتر باشه.

 

 
1 2 3 4 5