0.0  امتیاز  /  0  رای

نبرد چراگاه

نبرد چراگاه

کد:6378

بازی گروهی 

گروه سنی :6 تا هشت سال 

اهداف بازی:

1-افزایش تفکر استراتژیک 

2- افزایش استدلال 

3- افزایش هوش هیجانی

روش بازی:

محتویات این بازی شامل 16 قطعه مقوایی چراگاه و 64 کارت گوسفند در چهار رنگ آبی  سفید قرمز و سیاه نبرد چراگاه ی بازی گروهی خیلی جذاب برای دو تا چهار نفره روش بازی به این صورته که در آغاز بازی به هر بازیکن چهار قطعه چراگاه متشکل از خانه های شش ضلعی و شانزده گوسفند یک رنگ داده میشه بازیکنا قطعات چراگاه رو هر طوری که بخوان کنار هم میچینن بنابراین در هر دور بازی چراگاه ممکنه شکل جدیدی به خودش بگیره سپس هر بازیکن همه ی 16 گوسفند خودش رو در یکی از خانه های شش ضلعی در حاشیه ی چراگاه میذاره (توجه کنید که گوسفند ها رو نمیتونیم وسط چراگاه بذاریم بعد از اینکه همه ی بازیکنا جای گوسفنداشون انتخاب کردن کوچکترین بازیکن بازی رو شروع میکنه و از روی دسته گوسفنداش هر تعدادای که میخواد بر میداره و در آخرین خانه ی یکی از مسیر های مستقیمی که میتونه حرکت کنه میزاره هدف اینه که جلوی حرکت گوسفندای دیگه رو بگیره و در عین حال گوسفندای خودش گیر نیفتن بقیه ی بازیکنان هم به نوبت درجهت عقربه های ساعت حرکت میکنن.

 برای جابه جایی گوسفندان به چند نکته باید توجه کنیم  اینکه گوسفندان فقط تو ی مسیر مستقیم  میتونن حرکت کنن تا به آخرین خونه برسن تعداد گوسفندی رو که در هرحرکت میتونیم جابه جا کنیم بستگی به خودمون داره یا مبتونه ی گوسفند باشند یا میتونه همشون به جز یکیشون باشه.اگه در خونه ای ی گوسفند وجود داشته باشه نمیتونیم اون رو حرکت بدیم و اگه در مسیر حرکتمون گوسفند یا گوسفندانی وجود داشته باشه نمیتونیم از روی آنها بپریم و این بازی تا زمانی ادامه پیدا میکنه که دیگه گوسفندی برای جابه جایی وجود نداشته باشه یا گوسفندان طوری محاصره شده باشند  که امکان حرکت نداشته باشن .

در پایان خانه های اشغال شده توسط هر رنگ گوسفند شمرده میشه و برنده کسیه که  بیشترین خونه رو داشته باشه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9نبرد چراگاه

کد:6378

بازی گروهی 

گروه سنی :6 تا هشت سال 

اهداف بازی:

1-افزایش تفکر استراتژیک 

2- افزایش استدلال 

3- افزایش هوش هیجانی

روش بازی:

محتویات این بازی شامل 16 قطعه مقوایی چراگاه و 64 کارت گوسفند در چهار رنگ آبی  سفید قرمز و سیاه نبرد چراگاه ی بازی گروهی خیلی جذاب برای دو تا چهار نفره روش بازی به این صورته که در آغاز بازی به هر بازیکن چهار قطعه چراگاه متشکل از خانه های شش ضلعی و شانزده گوسفند یک رنگ داده میشه بازیکنا قطعات چراگاه رو هر طوری که بخوان کنار هم میچینن بنابراین در هر دور بازی چراگاه ممکنه شکل جدیدی به خودش بگیره سپس هر بازیکن همه ی 16 گوسفند خودش رو در یکی از خانه های شش ضلعی در حاشیه ی چراگاه میذاره (توجه کنید که گوسفند ها رو نمیتونیم وسط چراگاه بذاریم بعد از اینکه همه ی بازیکنا جای گوسفنداشون انتخاب کردن کوچکترین بازیکن بازی رو شروع میکنه و از روی دسته گوسفنداش هر تعدادای که میخواد بر میداره و در آخرین خانه ی یکی از مسیر های مستقیمی که میتونه حرکت کنه میزاره هدف اینه که جلوی حرکت گوسفندای دیگه رو بگیره و در عین حال گوسفندای خودش گیر نیفتن بقیه ی بازیکنان هم به نوبت درجهت عقربه های ساعت حرکت میکنن.

 برای جابه جایی گوسفندان به چند نکته باید توجه کنیم  اینکه گوسفندان فقط تو ی مسیر مستقیم  میتونن حرکت کنن تا به آخرین خونه برسن تعداد گوسفندی رو که در هرحرکت میتونیم جابه جا کنیم بستگی به خودمون داره یا مبتونه ی گوسفند باشند یا میتونه همشون به جز یکیشون باشه.اگه در خونه ای ی گوسفند وجود داشته باشه نمیتونیم اون رو حرکت بدیم و اگه در مسیر حرکتمون گوسفند یا گوسفندانی وجود داشته باشه نمیتونیم از روی آنها بپریم و این بازی تا زمانی ادامه پیدا میکنه که دیگه گوسفندی برای جابه جایی وجود نداشته باشه یا گوسفندان طوری محاصره شده باشند  که امکان حرکت نداشته باشن .

در پایان خانه های اشغال شده توسط هر رنگ گوسفند شمرده میشه و برنده کسیه که  بیشترین خونه رو داشته باشه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9
1 2 3 4 5