0.0  امتیاز  /  0  رای

هد بند

هد بند

کد:431

بازی گروهی

گروه سنی چهار تاده سال 

اهداف بازی:

1- تویت حافظه 

2- طبقه بندی هوش 

3- طبغه بندی اطلاعات در ذهن

روش بازی:

بازی فکری هد بند شامل 60عدد کارت بازی 6 تا هد بند و هجده تا سکه است و یک عدد ساعت شنی روش بازی به این صورته که 60 عدد کات طوری که تصاویرش معلوم نباشه و بازیکنا نبینن روی میز قرار داده میشه و سکه ها به اندازه های برابر بین بازیکنا تقسیم میشه و بازی از اونی که سنش کوچکتره یا بزرگتره شروع میشه هد روی سر یکی از بازیکنا قرار داده میشه و بازیکن دیگه که سنش ازهمه کمتره کارت رو به شکلی که بازیکن نبینه روی هد بند قرار میده ساعت شنی رو بر میگردونه و همزمان با بگردوندن ساعت شنی شروع میکنه خصوصیات عکس روی کارتی که قرار داده شده روی هد بند بگه و بازیکن اطلاعات روی توی ذهنش دسته بندی میکنه و تصویر روی کارت حدس میزنه تااتمام زمان ساعت شنی هم فرصت داره اگه سر فرصت معین بتونه حدس بزنه ی سکه روی زمین قرار میده و ب مرحله بعد میره اگه نتونه حدس بزنه نوبت بازیکن دیگه ای میشه بازیکنی برنده است که سکه های امتیاز اون زودتر تموم بشه.هد بند

کد:431

بازی گروهی

گروه سنی چهار تاده سال 

اهداف بازی:

1- تویت حافظه 

2- طبقه بندی هوش 

3- طبغه بندی اطلاعات در ذهن

روش بازی:

بازی فکری هد بند شامل 60عدد کارت بازی 6 تا هد بند و هجده تا سکه است و یک عدد ساعت شنی روش بازی به این صورته که 60 عدد کات طوری که تصاویرش معلوم نباشه و بازیکنا نبینن روی میز قرار داده میشه و سکه ها به اندازه های برابر بین بازیکنا تقسیم میشه و بازی از اونی که سنش کوچکتره یا بزرگتره شروع میشه هد روی سر یکی از بازیکنا قرار داده میشه و بازیکن دیگه که سنش ازهمه کمتره کارت رو به شکلی که بازیکن نبینه روی هد بند قرار میده ساعت شنی رو بر میگردونه و همزمان با بگردوندن ساعت شنی شروع میکنه خصوصیات عکس روی کارتی که قرار داده شده روی هد بند بگه و بازیکن اطلاعات روی توی ذهنش دسته بندی میکنه و تصویر روی کارت حدس میزنه تااتمام زمان ساعت شنی هم فرصت داره اگه سر فرصت معین بتونه حدس بزنه ی سکه روی زمین قرار میده و ب مرحله بعد میره اگه نتونه حدس بزنه نوبت بازیکن دیگه ای میشه بازیکنی برنده است که سکه های امتیاز اون زودتر تموم بشه.
1 2 3 4 5