0.0  امتیاز  /  0  رای

کلوچیا

کلوچیا 

بازی گروهی 

گروه سنی شش تاهشت سال 

اهداف بازی:

1-افزایش دقت وتمرکز 

2- افزایش سرعت عمل 

3- افزایش هوش هیجانی 

روش بازی:

کلوچیا ی بازی هیجان انگیز و شیرین و خوشمزست هدف از این بازی علاوه بر گدراندن اوقاتی خوش کنار خانواده دوستان یا همکلاسیا تقویت دقت و تمرکز و بالا بردن سرعت عمله دو تا پنج  نغر میتونن این بازی رو باهم انجام بدن و با دنبال کردن مسیر دسرای خوشمزه دسر مورد نظر رو پیدا کنن و نوش جان کنن محتویات باز ی کلوچیا شامل :36 عدد کارت بزرگ 6 قطعه دسر یک عددتاس وراهنمای بازیه که به طور مفصل شیوه یبازی رو توضیح داده.کلوچیا 

بازی گروهی 

گروه سنی شش تاهشت سال 

اهداف بازی:

1-افزایش دقت وتمرکز 

2- افزایش سرعت عمل 

3- افزایش هوش هیجانی 

روش بازی:

کلوچیا ی بازی هیجان انگیز و شیرین و خوشمزست هدف از این بازی علاوه بر گدراندن اوقاتی خوش کنار خانواده دوستان یا همکلاسیا تقویت دقت و تمرکز و بالا بردن سرعت عمله دو تا پنج  نغر میتونن این بازی رو باهم انجام بدن و با دنبال کردن مسیر دسرای خوشمزه دسر مورد نظر رو پیدا کنن و نوش جان کنن محتویات باز ی کلوچیا شامل :36 عدد کارت بزرگ 6 قطعه دسر یک عددتاس وراهنمای بازیه که به طور مفصل شیوه یبازی رو توضیح داده.
1 2 3 4 5