0.0  امتیاز  /  0  رای

فکر برتر

فکر برتر

کد:899

بازی دونفره

گروه سنی هشت سال به بالا

اهداف بازی :

1-ا افزایش ستدلال

2-  افزایش مهارت حل مسیله

3-  افزایش دقت و تمرکز

روش بازی:

فکر برتر شامل تعدادی پین در هشت رنگ مختلف و تعدادی پین کوچک سیاه و سفید برای امتیاز دهیه و ی صفحه بازیه یکی از بازیکنان پنج پین رنگی رو هر شکلی که دوست داره به ترتیب پشت دیواره میچینه و بازیکن دوم اون چیدمان رو حدس میزنه وبازیکن اول به اون امتیاز میده و براساس امتیاز ها بازیکن دوم حدس هاش تصحیح میکنه تا زمانی که چیدمان صحیح رو به طور کامل حدس بزنه

 فکر برتر

کد:899

بازی دونفره

گروه سنی هشت سال به بالا

اهداف بازی :

1-ا افزایش ستدلال

2-  افزایش مهارت حل مسیله

3-  افزایش دقت و تمرکز

روش بازی:

فکر برتر شامل تعدادی پین در هشت رنگ مختلف و تعدادی پین کوچک سیاه و سفید برای امتیاز دهیه و ی صفحه بازیه یکی از بازیکنان پنج پین رنگی رو هر شکلی که دوست داره به ترتیب پشت دیواره میچینه و بازیکن دوم اون چیدمان رو حدس میزنه وبازیکن اول به اون امتیاز میده و براساس امتیاز ها بازیکن دوم حدس هاش تصحیح میکنه تا زمانی که چیدمان صحیح رو به طور کامل حدس بزنه

 
1 2 3 4 5