0.0  امتیاز  /  0  رای

قایم موشک

قایم موشک

کد:735

بازی گروهی

گروه سنی پنج تا هشت سال

اهداف بازی:

1-افزایش حافظه 

2- افزایش تمرکز

3- افزایش هوشیاری

روش بازی:

این بازی شامل 30 کارت چند دایره پلاستیکی و یک تاسه بازیکن باید دایره های  پلاستیکی رو روی شش کارت قرار بده و تاس رو بندازه با توجه به رنگ تاس باید حدس بزنه زیر دایره رنگی مشابه با رنگ تاس چه عکسی قرار داره اگه درست حدس زد اون کارتو برای خودش بر میداره و دوباره تاس میندازه اگه اشتباه حدس بزنه دایره پلاستیکی رو روی کارت دیگه میزاره و تاس میده به بازیکن دیگه ودر نهایت بازیکنی برندست که کارت بیشتری رو جمع کنه.

 قایم موشک

کد:735

بازی گروهی

گروه سنی پنج تا هشت سال

اهداف بازی:

1-افزایش حافظه 

2- افزایش تمرکز

3- افزایش هوشیاری

روش بازی:

این بازی شامل 30 کارت چند دایره پلاستیکی و یک تاسه بازیکن باید دایره های  پلاستیکی رو روی شش کارت قرار بده و تاس رو بندازه با توجه به رنگ تاس باید حدس بزنه زیر دایره رنگی مشابه با رنگ تاس چه عکسی قرار داره اگه درست حدس زد اون کارتو برای خودش بر میداره و دوباره تاس میندازه اگه اشتباه حدس بزنه دایره پلاستیکی رو روی کارت دیگه میزاره و تاس میده به بازیکن دیگه ودر نهایت بازیکنی برندست که کارت بیشتری رو جمع کنه.

 
1 2 3 4 5