0.0  امتیاز  /  0  رای

هگزاگون

هگزاگون

کد:798

بازی گروهی (دونفره )

گروه سنی هفت تا نود و نه سال

اهداف بازی:

1- تقویت تجسم و تفکر انتزاعی 

2- تجزیه و تحلیل 

3- افزایش دقت و تمرکز

 

روش بازی :

بازی هگزاگون یک بازی دونفره است با دودسته مهره در رنگ های مختلف و یک صفحه بازی متوازی الا ضلاع که ره دو ضلع اون متعلق به یکی از بازیکنا هست هر ضلع یازده خونه داره و با ی رنگ مشخص شده هر بازیکن بایذ به نوبت مهره های متعلق به خودش رو در یکی از خانه های خالی صفحه قرار بده و باید هر بازیکن بر اساس یک زمان مشخص شده حرکت کند و اگه توی این زمان مشخص شده مهره خودش رو قرار نده بازندست 

 هگزاگون

کد:798

بازی گروهی (دونفره )

گروه سنی هفت تا نود و نه سال

اهداف بازی:

1- تقویت تجسم و تفکر انتزاعی 

2- تجزیه و تحلیل 

3- افزایش دقت و تمرکز

 

روش بازی :

بازی هگزاگون یک بازی دونفره است با دودسته مهره در رنگ های مختلف و یک صفحه بازی متوازی الا ضلاع که ره دو ضلع اون متعلق به یکی از بازیکنا هست هر ضلع یازده خونه داره و با ی رنگ مشخص شده هر بازیکن بایذ به نوبت مهره های متعلق به خودش رو در یکی از خانه های خالی صفحه قرار بده و باید هر بازیکن بر اساس یک زمان مشخص شده حرکت کند و اگه توی این زمان مشخص شده مهره خودش رو قرار نده بازندست 

 
1 2 3 4 5