0.0  امتیاز  /  0  رای

برج قورباغه

برج قورباغه

کد:208

گروه سنی دو تا سه سال 

اهداف بازی :

1- افزایش توجه و دنبال کردن یک فرآیند

2-تقویت کنجکاوی و حس جستجوگری

3-دریافت مفاهیم مانند مرحله ای بودن و ترتیب 

4-رشد حس شنوایی

روش بازی:

این محصول شامل پنج لیوان در رنگ های مختلف و دو توپ جغجغه ای کودک میتونه با روی هم قرار دادن و در هم فروبردن لیوان ها مهارت های حرکتی خودش رو تقویت کنه در مرحله دوم این بازی کودک توپ رو از دهان قورباغه عبور میده و این توپ جغجغه ای از هر مرحله از لیوان ها که عبور میکنه همراه با تولید صداست صدای توپ جغجغه ای باعث تقویت حس شنوایی کودک میشه و علاوه بر این با هرمرحله عبور از لیوان ها با مقهوم ترتیب و مرحله آشنا میشهبرج قورباغه

کد:208

گروه سنی دو تا سه سال 

اهداف بازی :

1- افزایش توجه و دنبال کردن یک فرآیند

2-تقویت کنجکاوی و حس جستجوگری

3-دریافت مفاهیم مانند مرحله ای بودن و ترتیب 

4-رشد حس شنوایی

روش بازی:

این محصول شامل پنج لیوان در رنگ های مختلف و دو توپ جغجغه ای کودک میتونه با روی هم قرار دادن و در هم فروبردن لیوان ها مهارت های حرکتی خودش رو تقویت کنه در مرحله دوم این بازی کودک توپ رو از دهان قورباغه عبور میده و این توپ جغجغه ای از هر مرحله از لیوان ها که عبور میکنه همراه با تولید صداست صدای توپ جغجغه ای باعث تقویت حس شنوایی کودک میشه و علاوه بر این با هرمرحله عبور از لیوان ها با مقهوم ترتیب و مرحله آشنا میشه
1 2 3 4 5