0.0  امتیاز  /  0  رای

حلقه هوش شادوک

حلقه هوش شادوک جعبه ای

کد:107

گروه سنی زیر سه سال

اهداف بازی :

1- درک مفهوم اندازه و ترتیب 

2-حل مسیله از طریق آزمون و خطا

3-برانگیختن توجه 

4-آشنایی با مفهوم تطبیق دادن

5- دسته بندی اشیا و شناخت رنگ ها

روش بازی:

این بازی از یک پایه پاندولی و چند حلقه رنگی درست شده کودک باید حلقه های رنگی رو به ترتیب از کوچیک به بزرگ وارد پایه کنه این کار سبب میشه با مفهوم اندازه و ترتیب  و مفهوم تطبیق دادن آشنا کنه علاوه بر این پایه پاندولی طوری طراحی شده که اگر کودک اشتباه حلقه را قرار بده پایین تر نمیره واین قابلیت سبب میشه کودک با مفهوم حل مسیله اشنا بشه حلقه هوش شادوک جعبه ای

کد:107

گروه سنی زیر سه سال

اهداف بازی :

1- درک مفهوم اندازه و ترتیب 

2-حل مسیله از طریق آزمون و خطا

3-برانگیختن توجه 

4-آشنایی با مفهوم تطبیق دادن

5- دسته بندی اشیا و شناخت رنگ ها

روش بازی:

این بازی از یک پایه پاندولی و چند حلقه رنگی درست شده کودک باید حلقه های رنگی رو به ترتیب از کوچیک به بزرگ وارد پایه کنه این کار سبب میشه با مفهوم اندازه و ترتیب  و مفهوم تطبیق دادن آشنا کنه علاوه بر این پایه پاندولی طوری طراحی شده که اگر کودک اشتباه حلقه را قرار بده پایین تر نمیره واین قابلیت سبب میشه کودک با مفهوم حل مسیله اشنا بشه 
1 2 3 4 5