0.0  امتیاز  /  0  رای

مکعب ابری نی نی کوچولو

مکعب ابری نی نی کوچولو

کد :10

گروه سنی زیر سه سال

اهداف بازی:

1- افزایش قدرت ادراک 

2- افزایش خلاقیت 

3- یادگیری طبقه بندی

4  تقویت حرکات کلی 

5 آشنایی با دنیای پیرامون 

6 یادگیری مفهوم تعادل 

روش بازی:

این محصول از نه مکعب پارچه ای باشش تصویر روی هر مکعب است این تصاویر باعث شناخت بهتر دنیای اطراف و آشنایی با تصاویر رنگها حیوانات اهلی حیوانات وحشی دسته بندی اشیا میشه و کودک با روی هم چیدن این تصاویر با مفهوم تعادل آشنا میشه و با تکرار این بازی کودک حرکاتش هم تقویت میشه یکی از خصوصیات ویژه این بازی جنس پارچه ای بسیار نرم و قابل شستشو.

 مکعب ابری نی نی کوچولو

کد :10

گروه سنی زیر سه سال

اهداف بازی:

1- افزایش قدرت ادراک 

2- افزایش خلاقیت 

3- یادگیری طبقه بندی

4  تقویت حرکات کلی 

5 آشنایی با دنیای پیرامون 

6 یادگیری مفهوم تعادل 

روش بازی:

این محصول از نه مکعب پارچه ای باشش تصویر روی هر مکعب است این تصاویر باعث شناخت بهتر دنیای اطراف و آشنایی با تصاویر رنگها حیوانات اهلی حیوانات وحشی دسته بندی اشیا میشه و کودک با روی هم چیدن این تصاویر با مفهوم تعادل آشنا میشه و با تکرار این بازی کودک حرکاتش هم تقویت میشه یکی از خصوصیات ویژه این بازی جنس پارچه ای بسیار نرم و قابل شستشو.

 
1 2 3 4 5