0.0  امتیاز  /  0  رای

مکعب های رنگی

مکعب رنگی

کد:113

گروه سنی یک تا سه سال

اهداف آموزشی:

1- ادراک

2- طبقه بندی 

3 خلاقیت

روش بازی:

این باز شامل 12 عدد مکعب شش سانتیمتری در رنگهای شاد با وزنی سبک و لبه های گرد که ایمنی رو برای کودک بوجود میاره متنوع بودن این مکعب ها به کودک کمک میکنه اشکال  متنوعی رو بسازه و به کشف محیط بپردازه از روی هم چیدن و در کنار هم قرار دادن مکعب ها به بسیاری از تصویرای ذهنی دست پیدا میکنه.مکعب رنگی

کد:113

گروه سنی یک تا سه سال

اهداف آموزشی:

1- ادراک

2- طبقه بندی 

3 خلاقیت

روش بازی:

این باز شامل 12 عدد مکعب شش سانتیمتری در رنگهای شاد با وزنی سبک و لبه های گرد که ایمنی رو برای کودک بوجود میاره متنوع بودن این مکعب ها به کودک کمک میکنه اشکال  متنوعی رو بسازه و به کشف محیط بپردازه از روی هم چیدن و در کنار هم قرار دادن مکعب ها به بسیاری از تصویرای ذهنی دست پیدا میکنه.
1 2 3 4 5