0.0  امتیاز  /  0  رای

برج هوش جعبه ای

برج هوش جعبه ای

کد:305

گروه سنی یک تا سه سال

اهداف بازی:

1-شناخت اندازه ها

2- افزایش هماهنگی و مهارت چشم و دست 

3-تقویت عضلات کوچک دست 

4-درک مفهوم روی هم چیدن و در هم فرو بردن قطعات 

5-شناخت رنگ ها

6-درک مفاهیم مربوط به ترتیبات منطقی 

7- پرورش دقت و سرعت عمل 

8- شناخت مفاهیم مربوط به حجم

روش بازی:

متناسب با سن کودک از (یک سالگی )میتونیم کم کم اورا با رنگ ها آشنا کنیم سپس از کودک بخوایم لیوان هارو به ترتیب  اندازه روی هم بچینه البته طبیعیه که توی این سن قادر به چیدن تمام لیوان ها روی هم نیس در سنین بالاتر میتونیم در هم فرو بردن لیوان ها رو به کودک یاد بدیم و اون رو با مفهوم حجم آشنا کنیم از این وسیله میتونیم برای سرگرم کردن کودک در وان حمام یا ساحل هم استفاده کنیم همچنین وجود تصاویر کارتونی متنوع و جذاب و همچنین وجود حروف انگلیسی و اعداد ابزار مناسبی را برا آموزش واژه ها در اختیار مربیان مهد و والدین قرار داده.

 برج هوش جعبه ای

کد:305

گروه سنی یک تا سه سال

اهداف بازی:

1-شناخت اندازه ها

2- افزایش هماهنگی و مهارت چشم و دست 

3-تقویت عضلات کوچک دست 

4-درک مفهوم روی هم چیدن و در هم فرو بردن قطعات 

5-شناخت رنگ ها

6-درک مفاهیم مربوط به ترتیبات منطقی 

7- پرورش دقت و سرعت عمل 

8- شناخت مفاهیم مربوط به حجم

روش بازی:

متناسب با سن کودک از (یک سالگی )میتونیم کم کم اورا با رنگ ها آشنا کنیم سپس از کودک بخوایم لیوان هارو به ترتیب  اندازه روی هم بچینه البته طبیعیه که توی این سن قادر به چیدن تمام لیوان ها روی هم نیس در سنین بالاتر میتونیم در هم فرو بردن لیوان ها رو به کودک یاد بدیم و اون رو با مفهوم حجم آشنا کنیم از این وسیله میتونیم برای سرگرم کردن کودک در وان حمام یا ساحل هم استفاده کنیم همچنین وجود تصاویر کارتونی متنوع و جذاب و همچنین وجود حروف انگلیسی و اعداد ابزار مناسبی را برا آموزش واژه ها در اختیار مربیان مهد و والدین قرار داده.

 
1 2 3 4 5