0.0  امتیاز  /  0  رای

زنجیرک ستاره ای سلفونی بزرگ

زنجیرک ستاره ای سلفونی بزرگ

کد:301

گروه سنی دوتا چهار سال

اهداف بازی:

1-تقویت عضلات

2- دست ورزی 

3-خلاقیت

روش بازی:

این مجموعه شامل 24 عدد ستاره های رنگی بزرگه که از هر طرف به هم متصل میشه و کودک میتونه شکلای مختلفی با اون بسازه این محصول کودک رو در جهت تقویت تخیل وهماهنگی چشمو دست کمک میکنه از طرفی این بازی وسیله خوبی جهت استفاده در مهد کودکاست که مربی طرحی رو با استفاده از زنجیرک های ستاره ای بسازه و از بچه ها بخواد روش اگو برداری کنن

 زنجیرک ستاره ای سلفونی بزرگ

کد:301

گروه سنی دوتا چهار سال

اهداف بازی:

1-تقویت عضلات

2- دست ورزی 

3-خلاقیت

روش بازی:

این مجموعه شامل 24 عدد ستاره های رنگی بزرگه که از هر طرف به هم متصل میشه و کودک میتونه شکلای مختلفی با اون بسازه این محصول کودک رو در جهت تقویت تخیل وهماهنگی چشمو دست کمک میکنه از طرفی این بازی وسیله خوبی جهت استفاده در مهد کودکاست که مربی طرحی رو با استفاده از زنجیرک های ستاره ای بسازه و از بچه ها بخواد روش اگو برداری کنن

 
1 2 3 4 5