0.0  امتیاز  /  0  رای

زنجیرک ستاره ای سلفونی کوچک

زنجیرک ستاره ای سلفونی کوچک

کد 302

گروه سنی سه ساله 

اهداف بازی:

1-دست ورزی 

2- تقویت غصلات 

3- خودکفایی

روش بازی:

این مجموعه شامل 12 عدد ستاره ی رنگی با اندازه بزرگه که از هر طرف به یکدیگه وصل میشن و کودک میتونه شکلای متنوعی رو بسازه بازی بسیار خوبی جهت تقویت قوه تخیله و همچنین هماهنگ شدن حرکات چشم و دست مربی میتونه شکلی رو با ستاره ها بسازه واز بچه ها بخواد از اون الگو برداری کنن.

 زنجیرک ستاره ای سلفونی کوچک

کد 302

گروه سنی سه ساله 

اهداف بازی:

1-دست ورزی 

2- تقویت غصلات 

3- خودکفایی

روش بازی:

این مجموعه شامل 12 عدد ستاره ی رنگی با اندازه بزرگه که از هر طرف به یکدیگه وصل میشن و کودک میتونه شکلای متنوعی رو بسازه بازی بسیار خوبی جهت تقویت قوه تخیله و همچنین هماهنگ شدن حرکات چشم و دست مربی میتونه شکلی رو با ستاره ها بسازه واز بچه ها بخواد از اون الگو برداری کنن.

 
1 2 3 4 5