0.0  امتیاز  /  0  رای

دبل لونپوس

دبل لونپوس

کد:809

گروه سنی هشت تا نود و نه سال

اهداف بازی :

1-حل مسیله

 2- هوش فضایی

3- اعتماد به نفس

روش بازی :

دبل لونپوس ی بازی معمایی جذابه شصت معمای پنج مرحله ای داره شامل مبتدی تازه کار ماهر استاد نابغه در هر معما تعدادی از قطعات رو طبق دفترچه معما میچینیم قطعات بعدی رو طوری باید بچینیم که همه قطعات چیده بشن.دبل لونپوس

کد:809

گروه سنی هشت تا نود و نه سال

اهداف بازی :

1-حل مسیله

 2- هوش فضایی

3- اعتماد به نفس

روش بازی :

دبل لونپوس ی بازی معمایی جذابه شصت معمای پنج مرحله ای داره شامل مبتدی تازه کار ماهر استاد نابغه در هر معما تعدادی از قطعات رو طبق دفترچه معما میچینیم قطعات بعدی رو طوری باید بچینیم که همه قطعات چیده بشن.
1 2 3 4 5