0.0  امتیاز  /  0  رای

بولینگ و حلقه پرتاب کوچک

بولینگ و حلقه پرتاب کوچک

کد :358

گروه سنی سه تا هشت سال

اهداف بازی :

1- افزایش مهارت حرکتی

2- افزایش دقت و تمرکز 

3- هماهنگی چشم و دست 

روش بازی :

این بازی شامل شش پین بولینگ حلقه های پرتاب و دو توپ پلاستیکی  است.پین ها رو در فاصله مشخصی میچینیم و توپ رو طوری قل میدهیم که توپ ها بریزه هدف اینه که در هر بار پرتاب توپ پین های بیشتری بریزه یا اینکه میتونیم از فاصله دور حلقه ها به داخل آنها بیندازیم

 

 

 

 

 

 بولینگ و حلقه پرتاب کوچک

کد :358

گروه سنی سه تا هشت سال

اهداف بازی :

1- افزایش مهارت حرکتی

2- افزایش دقت و تمرکز 

3- هماهنگی چشم و دست 

روش بازی :

این بازی شامل شش پین بولینگ حلقه های پرتاب و دو توپ پلاستیکی  است.پین ها رو در فاصله مشخصی میچینیم و توپ رو طوری قل میدهیم که توپ ها بریزه هدف اینه که در هر بار پرتاب توپ پین های بیشتری بریزه یا اینکه میتونیم از فاصله دور حلقه ها به داخل آنها بیندازیم

 

 

 

 

 

 
1 2 3 4 5