0.0  امتیاز  /  0  رای

جورچین آهنربایی خانه عروسکی

جورچین آهنربایی خانه عروسکی

کد:346

گروه سنی سه تا هفت سال

اهداف بازی:

1-افزایش قدرت تخیل 

2- هوش فضایی

3-دریافت اطلاعات

روش با زی:

خانه عروسکی شامل ی صفحه بزرگه دورو با لایه فلزیه که از وسط تا میشه و 24قطعه پازل مغناطیسیه که روی صفحه قرار میگیره روی هر صفحه تصاویر اطاق ها و قسمت های مختلف خونه وجود داره و پازل ها قسمت های مختلف خانه و اعضای خانواده رو نشون میده کودک با سلیقه و انتخاب خودش میتونه هر قطعه رو روی صفحه بچینه و ضمن پرورش قوه تخیل و انتخاب خود چیدمان متنوعی رو ایجاد کنه با توضیح خواستن از کودک میتونیم اطلاعات عمومی اون رو در مورد وسایل خونه افزایش داد.جورچین آهنربایی خانه عروسکی

کد:346

گروه سنی سه تا هفت سال

اهداف بازی:

1-افزایش قدرت تخیل 

2- هوش فضایی

3-دریافت اطلاعات

روش با زی:

خانه عروسکی شامل ی صفحه بزرگه دورو با لایه فلزیه که از وسط تا میشه و 24قطعه پازل مغناطیسیه که روی صفحه قرار میگیره روی هر صفحه تصاویر اطاق ها و قسمت های مختلف خونه وجود داره و پازل ها قسمت های مختلف خانه و اعضای خانواده رو نشون میده کودک با سلیقه و انتخاب خودش میتونه هر قطعه رو روی صفحه بچینه و ضمن پرورش قوه تخیل و انتخاب خود چیدمان متنوعی رو ایجاد کنه با توضیح خواستن از کودک میتونیم اطلاعات عمومی اون رو در مورد وسایل خونه افزایش داد.
1 2 3 4 5