0.0  امتیاز  /  0  رای

جورچین آهنربایی 4 صورتک ها

جورچین آهنربایی صورتک ها

کد 322

گروه سنی سه تا هفت سال

اهداف بازی :

1-افزایش قدرت تخیل و تجسم 

2- افزایش خلاقیت 

3-افزایش هوش هیجانی 

روش بازی:

این بازی حاوی قطعات نصب و صفحات مغناطیسیه که به شکل صورت چشم و مو و کلاه و...جهت ساخت صورت های متنوع نمایشیه ترکیب اجزای صورت و وسایل تزینی چون کلاه و عینک و...به کودکان اجازه میده شخصیت های متنوع و داستان های متفاوت رو خلق کننهرچه کودک اجزای بیشتری رو بتونه تشخیص بده از لحاظ دقت و اطلاعات دریافتی قوی تره این محصول در شناخت وواکاوی  محیط پیرامونی به کودکان کمک میکنه در عین حال میتونه  حالت های احساسی و هیجانی رو که مبنای EQاست با ستفاده از این محصول تقویت کنه.

 جورچین آهنربایی صورتک ها

کد 322

گروه سنی سه تا هفت سال

اهداف بازی :

1-افزایش قدرت تخیل و تجسم 

2- افزایش خلاقیت 

3-افزایش هوش هیجانی 

روش بازی:

این بازی حاوی قطعات نصب و صفحات مغناطیسیه که به شکل صورت چشم و مو و کلاه و...جهت ساخت صورت های متنوع نمایشیه ترکیب اجزای صورت و وسایل تزینی چون کلاه و عینک و...به کودکان اجازه میده شخصیت های متنوع و داستان های متفاوت رو خلق کننهرچه کودک اجزای بیشتری رو بتونه تشخیص بده از لحاظ دقت و اطلاعات دریافتی قوی تره این محصول در شناخت وواکاوی  محیط پیرامونی به کودکان کمک میکنه در عین حال میتونه  حالت های احساسی و هیجانی رو که مبنای EQاست با ستفاده از این محصول تقویت کنه.

 
1 2 3 4 5