0.0  امتیاز  /  0  رای

جورچین آهنربایی 1 قطعات جادویی

جورچین آهنربایی 1 قطعات جادویی

کد:320

گروه سنی سه تا هفت سال

اهداف بازی 

1-افزایش قدرت تخیل 

2- افزایش هوش فضایی 

3:یادگیری اشکال هندسی

4-تقویت هوش منطقی 

روش بازی:

این جورچین حاوی چهارده قطعه آهنربایی رنگی و کتابچه تصاویره الگوها از دو بخش رنگی و سایه های تصاویر تشکیل شده در ابتدا ی تصویر رنگی به کودک نشون بدید و ازش بخواین قطعات ازهم جدا کنه و با ترکیب اونها تصویر بسازه پس از تمرین زیاد دز این زمینه نوبت سایه تصاویره که کودک باید قطعات تشکیل دهنده سایه رو شناسایی کنه و یکی یکی شروع به ساختن سایه ها کنه 

 جورچین آهنربایی 1 قطعات جادویی

کد:320

گروه سنی سه تا هفت سال

اهداف بازی 

1-افزایش قدرت تخیل 

2- افزایش هوش فضایی 

3:یادگیری اشکال هندسی

4-تقویت هوش منطقی 

روش بازی:

این جورچین حاوی چهارده قطعه آهنربایی رنگی و کتابچه تصاویره الگوها از دو بخش رنگی و سایه های تصاویر تشکیل شده در ابتدا ی تصویر رنگی به کودک نشون بدید و ازش بخواین قطعات ازهم جدا کنه و با ترکیب اونها تصویر بسازه پس از تمرین زیاد دز این زمینه نوبت سایه تصاویره که کودک باید قطعات تشکیل دهنده سایه رو شناسایی کنه و یکی یکی شروع به ساختن سایه ها کنه 

 
1 2 3 4 5