0.0  امتیاز  /  0  رای

پارل پین دارچوبی

پازل پین دارچوبی 

کد:102

گروه سنی یکسال به بالا

اهداف بازی:

1- شناخت محیط 

2-طبقه بندی اشیا 

3- هوشیاری و دقت

روش بازی:

این بازی شامل یک صفحه چوبی وچند قطعه پیین داره که کودک با توجه به جای خالی و تطبیق اشکال با اون جای خالی رو پر میکنه این صفحات شامل مهمترین طبقه بندی محیط زندگی کودک است موصوعاتی مثل شناخت میوه هااشکال هندسی حیوانات مزرعه از مهمترین موضوعاتیه که این محصول بهش پرداخته.پازل پین دارچوبی 

کد:102

گروه سنی یکسال به بالا

اهداف بازی:

1- شناخت محیط 

2-طبقه بندی اشیا 

3- هوشیاری و دقت

روش بازی:

این بازی شامل یک صفحه چوبی وچند قطعه پیین داره که کودک با توجه به جای خالی و تطبیق اشکال با اون جای خالی رو پر میکنه این صفحات شامل مهمترین طبقه بندی محیط زندگی کودک است موصوعاتی مثل شناخت میوه هااشکال هندسی حیوانات مزرعه از مهمترین موضوعاتیه که این محصول بهش پرداخته.
1 2 3 4 5