0.0  امتیاز  /  0  رای

پازل مکعبی اشکال

پازل مکعبی اشکال

کد:355

گروه سنی سه تا پنج سال

اهداف بازی:

1- زبان آموزی

2- حل مسیله 

3- قدرت تطبیق

روش بازی:

این پازل از دوازده مکعب دو تکه تشکیل شده که در هر وجه مکعب عکس تصویر یک حیوان وجود دارهکه هرکدوم به صورت جدا ی پازل دو تکس روی دو وجه دیگه مکعب  ها ی قطعه از ی پازل دوازده تیکه وجود داره که با کنار هم قرار دادنشون ی تصویر واحد به وجود میاد به علاوه داخل هر نیمه ی مکعب تصویری از ی میوه یا ی عدد وجود داره که میتوان برای آموزش اعداد از اون استفاده کرد.پازل مکعبی اشکال

کد:355

گروه سنی سه تا پنج سال

اهداف بازی:

1- زبان آموزی

2- حل مسیله 

3- قدرت تطبیق

روش بازی:

این پازل از دوازده مکعب دو تکه تشکیل شده که در هر وجه مکعب عکس تصویر یک حیوان وجود دارهکه هرکدوم به صورت جدا ی پازل دو تکس روی دو وجه دیگه مکعب  ها ی قطعه از ی پازل دوازده تیکه وجود داره که با کنار هم قرار دادنشون ی تصویر واحد به وجود میاد به علاوه داخل هر نیمه ی مکعب تصویری از ی میوه یا ی عدد وجود داره که میتوان برای آموزش اعداد از اون استفاده کرد.
1 2 3 4 5