0.0  امتیاز  /  0  رای

پازل جعبه ای رنگ ها

پازل جعبه ای رنگ ها 

کد:345

گروه سنی سه تا پنج سال 

اهداف بازی :

1- برانگیختگی حواس 

2- افزایش قدرت تطبیق 

3- افزایش قدرت حل مسیله 

4- شناخت رنگ ها 

5- ارتباط بین اشیا و دسته بندی آنها 

روش بازی :

پازل جعبه ای رنگ ها از دوازده پازل پنج تکه ای باهدف شناخت بهتر رنگ ها توسط کودکان طراحی شده برای یادگیری بهتر رنگ ها از حیوانات و میوه هایی استفاده شده که نماد اون رنگ در طبیعته این پازل به را حتی قابل جابه جایی و با کنار هم قرار دادن تکه های مختلف پازل شکل های جدیدی میشه درست کرد .پازل جعبه ای رنگ ها 

کد:345

گروه سنی سه تا پنج سال 

اهداف بازی :

1- برانگیختگی حواس 

2- افزایش قدرت تطبیق 

3- افزایش قدرت حل مسیله 

4- شناخت رنگ ها 

5- ارتباط بین اشیا و دسته بندی آنها 

روش بازی :

پازل جعبه ای رنگ ها از دوازده پازل پنج تکه ای باهدف شناخت بهتر رنگ ها توسط کودکان طراحی شده برای یادگیری بهتر رنگ ها از حیوانات و میوه هایی استفاده شده که نماد اون رنگ در طبیعته این پازل به را حتی قابل جابه جایی و با کنار هم قرار دادن تکه های مختلف پازل شکل های جدیدی میشه درست کرد .
1 2 3 4 5