0.0  امتیاز  /  0  رای

بشمار بگو بنویس

بشمار بگو بنویس

کد :567

گروه سنی پنج تا هفت سال

اهداف بازی :

1- افزایش قدرت حل مسیله ریاضی

2-یادگیری اعداد و ترسیم ها

3-افزایش قدرت تفکر

روش بازی:

این بازی شامل دو صفحه تمرین که این صفحات شامل تمرین هایی برای مفاهیمی مثل اعداد وشمارش اعدادالگویابی تناظر یک به یک آشنایی با نماد های ریاضی اعدادمفهوم دسته بندی عدد خوانی و عدد نویسی شناخت و ترسیم اشکال هندسی طراحی شده همچنین این بازی از اعداد و قطعات آهنربایی نیز تشکیل شده قطعات آهنربایی این مجموعه وصفحات مخصوصش حمل ونقل این کتاب روراحتتر کرده .

د رابتدا قطعات اهنربایی را از صفحه مغناطیسی جدا میکنیم و سپس اعداد را کنار هم قرار میدیم و بعد با استفاده از علایم محاسبات ریاضی رو انجام میدیم این کتاب علاقه کودک به ریاضی رو دو چندان میکنه و برای تقویت سمت چپ کره مغز کودک بسیار مفیده.بشمار بگو بنویس

کد :567

گروه سنی پنج تا هفت سال

اهداف بازی :

1- افزایش قدرت حل مسیله ریاضی

2-یادگیری اعداد و ترسیم ها

3-افزایش قدرت تفکر

روش بازی:

این بازی شامل دو صفحه تمرین که این صفحات شامل تمرین هایی برای مفاهیمی مثل اعداد وشمارش اعدادالگویابی تناظر یک به یک آشنایی با نماد های ریاضی اعدادمفهوم دسته بندی عدد خوانی و عدد نویسی شناخت و ترسیم اشکال هندسی طراحی شده همچنین این بازی از اعداد و قطعات آهنربایی نیز تشکیل شده قطعات آهنربایی این مجموعه وصفحات مخصوصش حمل ونقل این کتاب روراحتتر کرده .

د رابتدا قطعات اهنربایی را از صفحه مغناطیسی جدا میکنیم و سپس اعداد را کنار هم قرار میدیم و بعد با استفاده از علایم محاسبات ریاضی رو انجام میدیم این کتاب علاقه کودک به ریاضی رو دو چندان میکنه و برای تقویت سمت چپ کره مغز کودک بسیار مفیده.
1 2 3 4 5