جورچین الفبای فارسی کتابی آهنربایی

جورچین آهنربایی الفبا

کد:679

ویژه مدارس

گروه سنی :شش تا هشت سال 

اهداف :

1- املا 

2 تقویت زبان آموزی

روش:

روانشناسان یادگیری به این نتیجه رسیدن که اگه آموزش از راههای مختلف انجام بشه احتمال یادگیری عمیق نر در ذهن کودک افزایش پیدا میکنه جورچین الفبایی اهنربایی فارسی کتابی این فرصت رو ایجاد میکنه تا یادگیری شکل و املای کلمات به شیوه ای غیر از نوشتن هم انجام بشه این مجموعه حاوی تمامی اشکال مختلف حروف الفبای فارسی و همچنین حروف وعلایم مصوت هابه صورت مغناطیسی است با توجه به  اینکه از هر حرف چند مورد وجود داره کودک میتونه با کنار هم چیدن اونها هر کلمه یا جمله ای رو که مایله بسازه.جورچین آهنربایی الفبا

کد:679

ویژه مدارس

گروه سنی :شش تا هشت سال 

اهداف :

1- املا 

2 تقویت زبان آموزی

روش:

روانشناسان یادگیری به این نتیجه رسیدن که اگه آموزش از راههای مختلف انجام بشه احتمال یادگیری عمیق نر در ذهن کودک افزایش پیدا میکنه جورچین الفبایی اهنربایی فارسی کتابی این فرصت رو ایجاد میکنه تا یادگیری شکل و املای کلمات به شیوه ای غیر از نوشتن هم انجام بشه این مجموعه حاوی تمامی اشکال مختلف حروف الفبای فارسی و همچنین حروف وعلایم مصوت هابه صورت مغناطیسی است با توجه به  اینکه از هر حرف چند مورد وجود داره کودک میتونه با کنار هم چیدن اونها هر کلمه یا جمله ای رو که مایله بسازه.
1 2 3 4 5