0.0  امتیاز  /  0  رای

ده برچین

ده برچین

کد:768

کمک آموزشی 

بازی گروهی

گروه سنی شش تا هشت سال 

اهداف بازی:

1-افزایش دقت 

2- یادگیری ریاضی 

3-افزایش صبر( این بازی کودک را با نقش عوامل خارج از کنترل در زندگی آشنا میکنه و اون رو برای تاب آوری در برابرناملایمات آماده میکنه)

روش بازی:

این بازی شامل 132 پولک که تصویر آبزیان روی آن قرار داره و در طرف دیگه این پولک ها اعداد از یک تا نه نوشته شده اول پولک هارو طوری که اعداد معلوم نباشه میچینیم مث تصویر بعد بازیکنا به نوبت پولک هارو برمیگردونن اگه جمع پولک ها به ده برسه با گفتن ده برچین آنها رو به عنوان امتیاز برای خود بر میداره البته روی بعضی پولک ها به جابی عدد کوسه قرار داره که اگه بازیکن پولکی رو برگردونه که عکس کوسه روش قرار داره تمام پولک هایی رو که به عنوان امتیاز جمع کرده باید از بازی خارج کنه و امتیازش به صفر میرسه

 ده برچین

کد:768

کمک آموزشی 

بازی گروهی

گروه سنی شش تا هشت سال 

اهداف بازی:

1-افزایش دقت 

2- یادگیری ریاضی 

3-افزایش صبر( این بازی کودک را با نقش عوامل خارج از کنترل در زندگی آشنا میکنه و اون رو برای تاب آوری در برابرناملایمات آماده میکنه)

روش بازی:

این بازی شامل 132 پولک که تصویر آبزیان روی آن قرار داره و در طرف دیگه این پولک ها اعداد از یک تا نه نوشته شده اول پولک هارو طوری که اعداد معلوم نباشه میچینیم مث تصویر بعد بازیکنا به نوبت پولک هارو برمیگردونن اگه جمع پولک ها به ده برسه با گفتن ده برچین آنها رو به عنوان امتیاز برای خود بر میداره البته روی بعضی پولک ها به جابی عدد کوسه قرار داره که اگه بازیکن پولکی رو برگردونه که عکس کوسه روش قرار داره تمام پولک هایی رو که به عنوان امتیاز جمع کرده باید از بازی خارج کنه و امتیازش به صفر میرسه

 
1 2 3 4 5