0.0  امتیاز  /  0  رای

مکعب چینه 20 تایی

مکعب ریاضی چینه 20 تایی

کد:701

ویژه مدارس

گروه سنی شش و هفت ساله

اهداف بازی :

1-تقویت ریاضی

2-استدلال

روش بازی:

مکب های ریاضی چینه ابزار کمکی جهت آموزش هر چه بیشتر مفاهیم ریاضی پایه و پرورش خلاقیت است مکعب های چینه از هر شش طرف میتونه به مکعب های دیگه وصل بشه که همین قابلیت مکعب هاروبه ابزای مناسب جهت یادگیری مباحثی مثل الگویابی الگوسازی شمارش اعدادجمع وتفریق مفهومی اعدادو درک رابطه بین الگوها و مفهوم  حجم کرده باتوجه به ملموس بودن این مکعب ها برای کودک لذت بخش و بسیار سرگرم کنندست و به صورت موثری مفاهیم ریاصی رو یاد میگیره  این مجموعه در بسته 20 تایی عرضه شده.

 

 مکعب ریاضی چینه 20 تایی

کد:701

ویژه مدارس

گروه سنی شش و هفت ساله

اهداف بازی :

1-تقویت ریاضی

2-استدلال

روش بازی:

مکب های ریاضی چینه ابزار کمکی جهت آموزش هر چه بیشتر مفاهیم ریاضی پایه و پرورش خلاقیت است مکعب های چینه از هر شش طرف میتونه به مکعب های دیگه وصل بشه که همین قابلیت مکعب هاروبه ابزای مناسب جهت یادگیری مباحثی مثل الگویابی الگوسازی شمارش اعدادجمع وتفریق مفهومی اعدادو درک رابطه بین الگوها و مفهوم  حجم کرده باتوجه به ملموس بودن این مکعب ها برای کودک لذت بخش و بسیار سرگرم کنندست و به صورت موثری مفاهیم ریاصی رو یاد میگیره  این مجموعه در بسته 20 تایی عرضه شده.

 

 
1 2 3 4 5