0.0  امتیاز  /  0  رای

مکعب چینه 40 تایی

مکعب چینه چهل تایی(ریاضی)

کد:702

گروه سنی شش و هفت ساله

ویژه مدارس

اهداف بازی:

1-افزایش قئرت استدلال 

2- تقویت ریاضی

روش بازی :

مکعب های ریاضی چینه ابزار کمکی برای تقویت ریاصی کودک و پرورش خلاقیت در کودکه این مکعب ها قابلیت اتصال از هر طرف روبه مکعب های دیگه رو دارن و همین قابلیت این بازی رو تبدیل به ابزاری مناسب جهت  یادگیری مباحثی مثل الگویابی الگوسازی شمارش و مفهوم اعداد جمع و تفریق مفهومی اعداددرک رابطه بین الگوها و مفهوم مساحت و حجم کرده به دلیل ملموس بودن این مکعب ها کار با پچینه برا بچه ها خیلی لذت بخش و سرگرم کنندست مکعب ها در بسته چهل تایی ارایه شده .

اگه آموزش مفاهیم در قبال بازی برای کودک ارایه بشه آموزش خیلی موثرتر و لذت بخش تره 

 مکعب چینه چهل تایی(ریاضی)

کد:702

گروه سنی شش و هفت ساله

ویژه مدارس

اهداف بازی:

1-افزایش قئرت استدلال 

2- تقویت ریاضی

روش بازی :

مکعب های ریاضی چینه ابزار کمکی برای تقویت ریاصی کودک و پرورش خلاقیت در کودکه این مکعب ها قابلیت اتصال از هر طرف روبه مکعب های دیگه رو دارن و همین قابلیت این بازی رو تبدیل به ابزاری مناسب جهت  یادگیری مباحثی مثل الگویابی الگوسازی شمارش و مفهوم اعداد جمع و تفریق مفهومی اعداددرک رابطه بین الگوها و مفهوم مساحت و حجم کرده به دلیل ملموس بودن این مکعب ها کار با پچینه برا بچه ها خیلی لذت بخش و سرگرم کنندست مکعب ها در بسته چهل تایی ارایه شده .

اگه آموزش مفاهیم در قبال بازی برای کودک ارایه بشه آموزش خیلی موثرتر و لذت بخش تره 

 
1 2 3 4 5