0.0  امتیاز  /  0  رای

چوب خط 60 عددی

چوب خط 60 تایی

کد:705

ویژه مدارس

گروه سنی شش و هفت ساله

اهداف بازی:

1-تقویت ریاضی

2- تقویت استدلال 

روش بازی:

چوب خط روشی ساده  و قدیمی برای شمارش بوده که سابقه ی یادگیری اون به پیش ا ز تاریخ میرسه این ابزارامروزه هم در آموزش ریاضی بسیار کاربرد داره و در آموزش نوین روش چوب خط یکی  از پایه های اصلی ریاضیه این محصول جهت راحت نمودن وملموس ساختن روش شمارش در بین دانش آموزان طراحی شده که ویژگی بارز اون قابلیت اتصال قطعات به یکدیکره از چوب خط برای آموزش مفاهیمی چون جمع و تغریق شمارش اعداددرک دسته بندی و...استفاده میشه.چوب خط 60 تایی

کد:705

ویژه مدارس

گروه سنی شش و هفت ساله

اهداف بازی:

1-تقویت ریاضی

2- تقویت استدلال 

روش بازی:

چوب خط روشی ساده  و قدیمی برای شمارش بوده که سابقه ی یادگیری اون به پیش ا ز تاریخ میرسه این ابزارامروزه هم در آموزش ریاضی بسیار کاربرد داره و در آموزش نوین روش چوب خط یکی  از پایه های اصلی ریاضیه این محصول جهت راحت نمودن وملموس ساختن روش شمارش در بین دانش آموزان طراحی شده که ویژگی بارز اون قابلیت اتصال قطعات به یکدیکره از چوب خط برای آموزش مفاهیمی چون جمع و تغریق شمارش اعداددرک دسته بندی و...استفاده میشه.
1 2 3 4 5