0.0  امتیاز  /  0  رای

گردونه ریاضی جور

گردونه ریاضی جور

کد:704

ویژه مدارس

گروه سنی شش تاده سال

اهداف:

1-تقویت ریاضیات و آموزش اعداد

2-تقویت حافظه

روش بازی: گردونه ریاضی شامل دوجعبه 24 تایی مقواهای دایره ای شکله که توضیحات جامعی در مورد دو عمل جمع و تفریق رو داره این محصول برای یادگیری هر چه بهتر کودکان در درس ریاضی با موصوعات چهار عمل اصلیه بر روی هر دایره دوصفحه گردان که در پشت و روی صفحه قرار داره متصل شده کودک با چرخاندن صفحه میتونه نتایج حاصل ضرب و تقسیم یا جمع و تفریق رو ببینه کودک با انجام این بازی متوجه مفهوم عدد و همچنین درک مسیاله در ریاضی خواهد شد این محصول در جهت رشد مفهوم عددو تقویت کودکانی که اختلال ریاضی دارن بسیار مفیده.گردونه ریاضی جور

کد:704

ویژه مدارس

گروه سنی شش تاده سال

اهداف:

1-تقویت ریاضیات و آموزش اعداد

2-تقویت حافظه

روش بازی: گردونه ریاضی شامل دوجعبه 24 تایی مقواهای دایره ای شکله که توضیحات جامعی در مورد دو عمل جمع و تفریق رو داره این محصول برای یادگیری هر چه بهتر کودکان در درس ریاضی با موصوعات چهار عمل اصلیه بر روی هر دایره دوصفحه گردان که در پشت و روی صفحه قرار داره متصل شده کودک با چرخاندن صفحه میتونه نتایج حاصل ضرب و تقسیم یا جمع و تفریق رو ببینه کودک با انجام این بازی متوجه مفهوم عدد و همچنین درک مسیاله در ریاضی خواهد شد این محصول در جهت رشد مفهوم عددو تقویت کودکانی که اختلال ریاضی دارن بسیار مفیده.
1 2 3 4 5