0.0  امتیاز  /  0  رای

ببین و نقاشی کن

ببین ونقاشی کن

کد:307

کمک آموزشی

اهداف بازی:

1- هماههنگی چشم و دست 

2- تمرکز

3- اعتماد به نفس

4-آشنایی با خطوط محیطی در طراحی و نقاشیست

روش بازی:

این بازی شامل ی صفحه ی طلقی پایه دار ی بسته مدادشمعی 12 رنگ  ی مداد وتعدادی طرح رنگی و بیرنگه در ابتدا از طرح حای بدون رنگ استفاده کنید طرحی که قرار از روی اون نقاشی کنید ی طرف طلق و کاغذ سفیدو طرف دیگه قرار بدید با نگاه کردن به انعکاس تصویر از کودک بخواین با توجه به انعکاس طرحرو در طرف دیگه طلق  روی کاغذ سفید بکشه  این کا رو باهر تصویر دیگه ای هم میشه انجام داد .

 ببین ونقاشی کن

کد:307

کمک آموزشی

اهداف بازی:

1- هماههنگی چشم و دست 

2- تمرکز

3- اعتماد به نفس

4-آشنایی با خطوط محیطی در طراحی و نقاشیست

روش بازی:

این بازی شامل ی صفحه ی طلقی پایه دار ی بسته مدادشمعی 12 رنگ  ی مداد وتعدادی طرح رنگی و بیرنگه در ابتدا از طرح حای بدون رنگ استفاده کنید طرحی که قرار از روی اون نقاشی کنید ی طرف طلق و کاغذ سفیدو طرف دیگه قرار بدید با نگاه کردن به انعکاس تصویر از کودک بخواین با توجه به انعکاس طرحرو در طرف دیگه طلق  روی کاغذ سفید بکشه  این کا رو باهر تصویر دیگه ای هم میشه انجام داد .

 
1 2 3 4 5