0.0  امتیاز  /  0  رای

جدول شگفت انگیز شکل و رنگ

جدول شگفت انگیز رنگ ها

کد :607

گروه سنی شش تا هفت سال 

اهداف بازی :

یادگیری رنگ ها و اعداد مطابق ریاضی اول دبستان

روش بازی :

جدول شگفت انگیز همون جدول سودوکواست برای کودکانی که در مقطع اول ابتدایی با مفهوم اعداد آشنایی ندارن در ابتدا مربیان و والدین مفهوم ستون وردیف رو باید آموزش بدن و برا ساس الگو اشکال رنگی رو در جدول 3*3قرار بدن در این جدول چند خونه خالیه که باید به کودک بگینجدول شگفت انگیز رنگ ها

کد :607

گروه سنی شش تا هفت سال 

اهداف بازی :

یادگیری رنگ ها و اعداد مطابق ریاضی اول دبستان

روش بازی :

جدول شگفت انگیز همون جدول سودوکواست برای کودکانی که در مقطع اول ابتدایی با مفهوم اعداد آشنایی ندارن در ابتدا مربیان و والدین مفهوم ستون وردیف رو باید آموزش بدن و برا ساس الگو اشکال رنگی رو در جدول 3*3قرار بدن در این جدول چند خونه خالیه که باید به کودک بگین
1 2 3 4 5