0.0  امتیاز  /  0  رای

تیز بین اعداد

تیز بین اعداد

کد:566

کمک آموزشی

بازی گروهی

گروه سنی پنج تا هفت سال 

اهداف :

1-افزایش سرعت عمل در مسایل دیداری

2- افزایش تمرکز

3- تقویت زبان آموزی

روش بازی:

در هر کارت هشت تصویر از اعداد در ابعاد مختلف وجود داره و بین هر دو کارت یک تصویر مشترک وجود داره که هر بازیکنی که در مدت زمان کمتری بتونه وجوه مشترکش بگه اون برنده بازیه.این بازی به دقت و تمرکز و سرعت عمل بالایی نیاز داره و همچنین حافظه دیداری یعنی بتونه چندین تصاویر رو به ذهن بسپاره و بعد بتونه به یاد بیاره.تیز بین اعداد

کد:566

کمک آموزشی

بازی گروهی

گروه سنی پنج تا هفت سال 

اهداف :

1-افزایش سرعت عمل در مسایل دیداری

2- افزایش تمرکز

3- تقویت زبان آموزی

روش بازی:

در هر کارت هشت تصویر از اعداد در ابعاد مختلف وجود داره و بین هر دو کارت یک تصویر مشترک وجود داره که هر بازیکنی که در مدت زمان کمتری بتونه وجوه مشترکش بگه اون برنده بازیه.این بازی به دقت و تمرکز و سرعت عمل بالایی نیاز داره و همچنین حافظه دیداری یعنی بتونه چندین تصاویر رو به ذهن بسپاره و بعد بتونه به یاد بیاره.
1 2 3 4 5