0.0  امتیاز  /  0  رای

تیز بین حروف انگلیسی

تیز بین انگلیسی

کد:569

کمک آموزشی

گروهی

گروه سنی پنج تا ده سال

اهداف بازی :

1- افزایش سرعت عمل 

2- افزایش تمرکز 

3- زبان آموزی

روش بازی:

در هر کارت هشت تصویراز حروف انگلیسی وجود داره در ابعاد مختلف بین هر دو کارت تصویر مشترک  وجو داره که بازیکن باید بتونه حدس بزنه وجوه مشترکشون چیه و هر بازیکنی زودتر تشخیص بده اون برنده بازیه این بازی بازی بسیار مناسبی برای استفاده معلمان و مربیان مهد برای یادگیری حروف انگلیسی که در حین یادگیری حاقظه دیداری کودکان نیز افزایش پیدا میکنهتیز بین انگلیسی

کد:569

کمک آموزشی

گروهی

گروه سنی پنج تا ده سال

اهداف بازی :

1- افزایش سرعت عمل 

2- افزایش تمرکز 

3- زبان آموزی

روش بازی:

در هر کارت هشت تصویراز حروف انگلیسی وجود داره در ابعاد مختلف بین هر دو کارت تصویر مشترک  وجو داره که بازیکن باید بتونه حدس بزنه وجوه مشترکشون چیه و هر بازیکنی زودتر تشخیص بده اون برنده بازیه این بازی بازی بسیار مناسبی برای استفاده معلمان و مربیان مهد برای یادگیری حروف انگلیسی که در حین یادگیری حاقظه دیداری کودکان نیز افزایش پیدا میکنه
1 2 3 4 5