0.0  امتیاز  /  0  رای

تیز بین ایران

تیز بین ایران

کد :565

گروهی 

کمک آموزشی

اهداف بازی :

1- افزایش سرعت عمل 

2- افزایش تمرکز 

3- افزایش قدرت حافظه دیداری

روش بازی:

روی هر کارت هشت تصویر از مکان های تاریخی ایران در ابعاد مختلف وجود  داره از هر دو کارت یک تصویر مشترک وجود داره که هر بازیکنی در مدت زمان کمتری بتونه وجوه مشترک تصاویر رو بگه اون برندست تیز بین ایران

کد :565

گروهی 

کمک آموزشی

اهداف بازی :

1- افزایش سرعت عمل 

2- افزایش تمرکز 

3- افزایش قدرت حافظه دیداری

روش بازی:

روی هر کارت هشت تصویر از مکان های تاریخی ایران در ابعاد مختلف وجود  داره از هر دو کارت یک تصویر مشترک وجود داره که هر بازیکنی در مدت زمان کمتری بتونه وجوه مشترک تصاویر رو بگه اون برندست 
1 2 3 4 5