0.0  امتیاز  /  0  رای

هوش چین یک تکه

هوش چین یک تکه

کد:105

گروه سنی زسر یکسال تا پنج سال

اهداف بازی:

1-ادراک 

2-اطلاعات 

3- شناخت حیوانات

4- افزایش هوش طبیعت گرا و علاقه مند کردن کودک به طبیعت گرایی 

5-یادگیری رابطه و تناظر بین مفاهیم

روش بازی:

این بازی شامل یک صفحه ی پلاستیکی با پانزده پنجره مصور و چهار کارت با موضوعات حیوانات اهلی حیوانات وحشی و میوه ها و حیوانات کارتونی و شصت مهره مصوره مرتبط با کارت ها وجود داره کودک در این بازی باید هر مهره را روی تصویر خودش درون صفحه ی بازی قرار بده پس از پر کردن تمام پنجره ها کارت صفحه ی بازی رو تغییر میدیم و مهره های مرتبط در اختیار کودک قرار میدهیم. به این ترتیب کودک باانواع حیوانات و طبیعت آشنا میشه.

 هوش چین یک تکه

کد:105

گروه سنی زسر یکسال تا پنج سال

اهداف بازی:

1-ادراک 

2-اطلاعات 

3- شناخت حیوانات

4- افزایش هوش طبیعت گرا و علاقه مند کردن کودک به طبیعت گرایی 

5-یادگیری رابطه و تناظر بین مفاهیم

روش بازی:

این بازی شامل یک صفحه ی پلاستیکی با پانزده پنجره مصور و چهار کارت با موضوعات حیوانات اهلی حیوانات وحشی و میوه ها و حیوانات کارتونی و شصت مهره مصوره مرتبط با کارت ها وجود داره کودک در این بازی باید هر مهره را روی تصویر خودش درون صفحه ی بازی قرار بده پس از پر کردن تمام پنجره ها کارت صفحه ی بازی رو تغییر میدیم و مهره های مرتبط در اختیار کودک قرار میدهیم. به این ترتیب کودک باانواع حیوانات و طبیعت آشنا میشه.

 
1 2 3 4 5