کودک توانایی های مختلفی را در بازی کردن کسب میکند 

من دراینجا سعی میکنم انواع توانایی هایی را که کودکان با بازی کردن کسب میکنند نام ببرم

سپس هر کدام از این توانایی ها رو برای آشنایی بیشتر و اینکه چگونه می توانیم این توانایی ها رو با ارتباط صحیح با کودکان و بازی کردن با آنها توضیح خواهم داد

انواع توانایی ها

الف: رشد مغز 

1-تاثیر محیط های محروم

مغز کودکان در دوسال اول زندگی خیلی سریع رشد می کند به طوری که اگر مغز کودکان در این دوسال در معرض انواع تحریکات قرار نگیرد به صدمه مغزی دایمی و از دست رفتن وظایف آن منجر می شود 

یافته های آزمایشگاهی روی حیوانات نشان می دهد کودکانی که از لحظه تولد در محیط هایی بزرگ شده بودند که از لحاظ مادی و اجتماعی تحریک کننده بودند در مقایسه با حیواناتی که فاقد این تحریکات بودند ودر انزوا بزرگ شده بودند مغزی با اتصالات سیناپسی متراکم تر داشتند

2-محیط هایی فراتر از انتظارات جاری کودک

محیط هایی که متناسب توانایی هایی کودک نباشد و چیزی بیشتر از تواناییی های کودک را طلب کند باعث تحلیل مغز کودک می شود در سال های اخیر مراکز اولیه گران یکباره پیدا شدند که برای نوباوگان حروف الفبا و اعداد را یاد می دهند و برای کودکان نوپتی بزرگتر رو خوانی نقاشی علوم ریاضیات را تدارک میبینند .

شواهد وجود ندارد که نشان دهند این بچه ها ابر بچه های باهوش خواهند شدsurprised

 و در نتیجه عدم تناسب این آموزشها و تحریکات موجب کناره گیره آنها می شود و علاقه آنها را به یاد گیری تهدید میکند و شرایطی مشابه عدم تحریک برای کودکان بوجود میاورد.

و اما سوالی که شاید در ذهن تمام شما پس از خواندن این مطالب شکل گیرد این است که پس چگونه می توانیم تحریکات مناسب را در این دوسال مشخص کنیم 

دو نوع رشد مغز داریم 

یکی رشد مغز منتظر تجربه :که به ساختار به سرعت درحال رشد اشاره دارد که وابسته به تجربیات معمولی است 

مثل :دیدن لمس کردن اشیا کاوش کردن محیط شنیدن زبان و انواع صداها 

دومی رشد مغز وابسته به تجربه :این نوع رشد مغز در نتیجه یادگیری های خاص  انجام میشود که در بین افراد و فرهنگ ها متفاوت است 

هنگامی که مراقبت کنندگان اسباب بازی های متناسب با سن را برای بچه ها و کودکان پیش از دبستان تامین میکنند

وانها را در فعالیت های روزمره شریک می کنند مثل غدا خوردن مشترک بازی دالی موشه نگاه کردن به آلبوم و صحبت کردن در مورد آن -رشد مغز منتظر تجربه در اوایل کودکی و به طور طبیعی رشد می کند.