0.0  امتیاز  /  0  رای

بالشتک متاتارسالگیا مدل G1

کمک به جلوگیری  از التهاب و پینه بالشتک ژله ای  پا

یک حلقه با دوام که براحتی میچسبد به دلیل جنس ژله ای محصول بسیار نرم و قابل انعطاف است.

موارد مورد استفاده: برطرف کننده فشار در کف پا خصوصا کفشهای پاشنه بلند

جلوگیری از بافت شاخی کف پا

بالشتک درمان میخچه 

متاتارسالژی دردی است در زیر پنج پا که درست در زیر سر استخوان های متاتارس استکمک به جلوگیری  از التهاب و پینه بالشتک ژله ای  پا

یک حلقه با دوام که براحتی میچسبد به دلیل جنس ژله ای محصول بسیار نرم و قابل انعطاف است.

موارد مورد استفاده: برطرف کننده فشار در کف پا خصوصا کفشهای پاشنه بلند

جلوگیری از بافت شاخی کف پا

بالشتک درمان میخچه 

متاتارسالژی دردی است در زیر پنج پا که درست در زیر سر استخوان های متاتارس است
1 2 3 4 5