0.0  امتیاز  /  0  رای

کفش لاتین L1

کفش های رقص مناسب به علت تسمه دور مچ پا خوب مهار می شوند و در انجام جرکات سریع و پر جنب و جوش کمتر احتمال پیچ خوردن در پا پیدا میکنند.پاشنه 7 سانتی متری باعث زیباتر نشان دادن اندام رقصنده می شود

سایزبندی 36الی41

تماس بگیرید


کفش های رقص مناسب به علت تسمه دور مچ پا خوب مهار می شوند و در انجام جرکات سریع و پر جنب و جوش کمتر احتمال پیچ خوردن در پا پیدا میکنند.پاشنه 7 سانتی متری باعث زیباتر نشان دادن اندام رقصنده می شود

سایزبندی 36الی41

تماس بگیرید1 2 3 4 5