0.0  امتیاز  /  0  رای

کفش لاتین L2

کفشهای رقص مناسب به علت تسمه دور مچ پا خوب مهار می شوند و در انجام جرکات سریع و پرجنب و جوش کمتر احتمال پیچ خوردن در پا پیدا می کتتد .پاشنه ها 7 سانتی متری باعث زیباتر نشان دادن اندام رقصنده می شوند

سایزبندی36 الی41 

تماس بگیرید


کفشهای رقص مناسب به علت تسمه دور مچ پا خوب مهار می شوند و در انجام جرکات سریع و پرجنب و جوش کمتر احتمال پیچ خوردن در پا پیدا می کتتد .پاشنه ها 7 سانتی متری باعث زیباتر نشان دادن اندام رقصنده می شوند

سایزبندی36 الی41 

تماس بگیرید1 2 3 4 5