0.0  امتیاز  /  0  رای

کفش لاتین L4

کفش های رقص مناسب به علت تسمه دور مچ پا خوب مهار می شوند و در انجام حرکات سریع و پرجنب وجوش کمتر احتمال پبچ خوردن در پا پیذا می کنند.پاشنه7 سانتی متری باعث زیباتر نشان دادن اندام رقصنده می شوند.

سایزبندی 36 الی41

تماس بگیرید


کفش های رقص مناسب به علت تسمه دور مچ پا خوب مهار می شوند و در انجام حرکات سریع و پرجنب وجوش کمتر احتمال پبچ خوردن در پا پیذا می کنند.پاشنه7 سانتی متری باعث زیباتر نشان دادن اندام رقصنده می شوند.

سایزبندی 36 الی41

تماس بگیرید1 2 3 4 5