0.0  امتیاز  /  0  رای

کفش لاتین L6

کفشهای رقص مناسب به علت تسمه دور مچ پا خوب مهار می شود و در انجام حرکات سریع و پر جنب و جوش کمتر احتمال پیچ خوردن در پا پیدا می کنند.پاشنه 7 سانتی متری باعث زیباتر نشان دادن اندام رقصنده می شود

سایزبندی 36الی 41 

تماس بگیرید


کفشهای رقص مناسب به علت تسمه دور مچ پا خوب مهار می شود و در انجام حرکات سریع و پر جنب و جوش کمتر احتمال پیچ خوردن در پا پیدا می کنند.پاشنه 7 سانتی متری باعث زیباتر نشان دادن اندام رقصنده می شود

سایزبندی 36الی 41 

تماس بگیرید1 2 3 4 5