0.0  امتیاز  /  0  رای

کفش لاتین L8

کفش های رقص مناسب به علت تسمه دور مچ پا خوب مهار می شوند و در انجام حرکات سریع و پرجنب وجوش کمتر احتمال پیچ خوردن در پا پیدا میکنند. پاشنه 7 سانتی متری باعث زیباتر نشان دادن اندام رقصنده می شود

سایزبندی 36 الی41

تماس بگیرید


کفش های رقص مناسب به علت تسمه دور مچ پا خوب مهار می شوند و در انجام حرکات سریع و پرجنب وجوش کمتر احتمال پیچ خوردن در پا پیدا میکنند. پاشنه 7 سانتی متری باعث زیباتر نشان دادن اندام رقصنده می شود

سایزبندی 36 الی41

تماس بگیرید1 2 3 4 5